Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

https://teastore.pl

§ 1 Definicje:

1. Sklep – Tea Store Monika Paź ul. Piłsudskiego 33 05-120 Legionowo

2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu;

3. Klient- Użytkownik korzystający ze Sklepu poprzez składanie zapytań, zamówień lub zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu

4. Administrator danych osobowych – Monika Paź prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tea Store Monika Paź Piłsudskiego 33 Legionowo

5. Usługodawcy- osoby prawne i fizyczne którym w celu wykonywania zawartych umów powierzono dane Klientów a ich zgodą w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych

6. Sprzedawca- Monika Paź prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tea Store Monika Paź Piłsudskiego 33 Legionowo

7. Pliki “cookies” - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Regulamin- Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem www.teastore.pl;

9. U.o.d.o. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu, jak również zasady stosowania plików cookies.

2. Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Administrator danych osobowych dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu, powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem danych osobowych

6. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu).

7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

8. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług lub za zgodą Klienta

9. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Klient, Konto, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

10. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przy czym niektóre postanowienia Polityki będą obowiązywały od dnia 25 maja 2018r w związku z wejściem w zycie przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku. Został one oznaczone (*).

§ 3 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie i założenia Konta, Klienci zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, login (e-mail) i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać fakultatywnie.

2. Administrator w ramach Sklepu może przechowywać informacje, niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.

3. Administrator w ramach Sklepu może gromadzić dane osobowe Klientów i Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta lub Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika lub Klienta.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu danych w następujących celach:

a) złożenia zamówienia w Sklepie,

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

e) dostosowywania oferty do potrzeb Użytkowników, w tym w celach marketingowych Sklepu;

f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy jakości świadczonych przez Sklep usług

i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,

5. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie danych wyłącznie w zakresie realizacji celów opisanych w ust 4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu internetowego.

6. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), b) imię i nazwisko, c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy), g) data urodzenia, h) numer telefonu.

8. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu: a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie .

10. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

§ 4 Kto przetwarza dane osobowe Klientów

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:
a). pracowników firmy teastore.pl Monika Paź we wszystkich celach wymienionych powyżej. Wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i korzystają z procedur gwarantujących bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych
b). firmy kurierskie - Geis, Inpost, Poczta Polska) – dzięki którym możemy wysłać Wam zakupione produkty. Mają oni dostęp do: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń oraz numeru telefonu jeżeli został podany, aby kurier mógł uprzednio umówić się na odbiór przesyłki. Firmy kurierskie mogą również otrzymać Twój e-mail aby mogły również poinformować o etapie wysyłki;
c). biuro rachunkowe Buk Biuro Usług Księgowych Mariola Przybylska ma dostęp do danych figurujących na fakturze VAT tj. imię i nazwisko oraz adres;
d). IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop, oprogramowania z którego korzystamy                          

e). Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, przez które realizowane są płatności

§ 5 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Administrator danych wykorzystuje te pliki do:

• możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu

• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

• tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora danych, w tym w szczególności użytkowników Sklepu, podlegają ich własnej polityce prywatności.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator danych kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

• Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

• Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

1. Administrator danych informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony Sklepu

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

• „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do Użytkownika.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia Usługodawcom w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i przysługuje bez podania przyczyny.

4. Klienci mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie są zgodne z prawdą.

5. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.

7. Oferta Sklepu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

8. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.

9. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

§ 7 Postanowienia obowiązujące od 25 maja 2018r

1. Użytkownik, ma prawo zażądać ich usunięcia. W przypadku złożenia takiego ządania przez Operatora ma obowiązek niezwłocznie je usunąć, a jeżeli dane zostały już upublicznione, podjąć wszelkie działania, aby zostały usunięte wraz z kopiami w następujących sytuacjach:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą,

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

1. Użytkownik ma prawo uzyskać dostępno przetwarzanych przez Operatora danych.. Ponadto, ma prawo do uzyskania informacji m.in. o celu przetwarzania danych, odbiorcach la jeżeli dane nie zostały zebrane od Użytkownika – wszelkie dostępne informacje o ich źródle

2. Operator jest zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnie Użytkownikowi, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych*

Zaufane Opinie IdoSell
4.81 / 5.00 444 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-15
Super kontakt z obsługą i... błyskawiczną dostawa. Pełny profesjonalizm... serdecznie polecam
2024-03-26
Zamówienie dotarło szybko i starannie zapakowane,ciasteczka są w całości ,przepyszne,polecam.
pixel